Mångfaldspolicy för Sånna Smide AB



- Alla skall ha samma rätt till anställning och utveckling oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktions- hinder, ålder etc.

- Vi skall inte utsätta någon för diskriminering på grund av etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, ålder etc.

- Vi skall inte utsätta någon för trakasserier på grund av etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, ålder etc.


Kontakta oss för mer information.






Dagens datum: 2021-05-09